ร้านดอกไม้ จันทบุรี

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

ดอกไอริส (Iris)

เป็นร้านดอกไม้ จันทบุรีแห่งข่าวสาร แต่ปัจจุบันนิยมใช้ดอกไอริสเพื่อแสดงว่าผู้ให้นั้น มีข่าวสารบางอย่างจากหัวใจที่อยากจะบอกให้ผู้รับได้ล่วงรู้

ดอกหญ้า (Imperata-cylindrica-Beauv.)

ดอกหญ้ามีความหมายที่สั้นๆ เพียงแค่ว่า “ฉันรักเธอ แต่ขอเธออย่าผูกมัดฉันเลยนะคนดี”

แพนซี่ (Pansy)

สื่อความหมายของหัวใจว่ารำพึงรำพันถึงความรัก

ดอกพิทูเนีย (Petunia)

เป็นร้านดอกไม้ จันทบุรีแทนความไม่สิ้นหวัง ถ้าได้รับร้านดอกไม้ จันทบุรีนี้แสดงว่าผู้ให้อยากบอกว่ายังคงมีความหวังในตัวผู้รับเสมอไป

ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrengea)

ดอกไฮเดรนเยียทุกสี เป็นร้านดอกไม้ จันทบุรีแห่งหัวใจด้านชา ไม่ควรมอบร้านดอกไม้ จันทบุรีนี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากจะตัดพ้อผู้รับว่า เขาหรือเธอ ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน หรือ เป็นร้านดอกไม้ จันทบุรีแทนความโดดเด่น