ร้านดอกไม้ จันทบุรี

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

5 ดอก เต็มใจให้เธอไม่เสียใจ

7 ดอก แล้วสิ่งดี ๆ ก็จะบังเกิดมีแก่เราสอง

8 ดอก ทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป (วันเวลา)

9 ดอก รักเราจะยืนยันมั่นคงตราบนิรันดร์

11 ดอก ให้เธอเป็นยิ่งกว่าหนึ่งเดียวของฉัน(มี 1 สองตัว)

12 ดอก เราสองเข้าใจกันยึดมั่นในรักเดียว

24 ดอก จะคิดถึงเธอ 24 ชั่วโมงเลย

33 ดอก ตายแล้วเกิด 3 ชาติก็ขาดเธอไม่ได้

50 ดอก รักที่แสนจะยืนยาวไม่มีอะไรมาหยุดไม่ให้เรารักกันได้

66 ดอก รักเราจะเหมือนกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งเราจะรินน้ำใจให้กันและกัน

100 ดอก เราจะครองรักกันตลอดไปจนแก่เฒ่า

101 ดอก รักของเรามั่นคงในรัก

108 ดอก ฉันจะรักเธอตลอดไป