ร้านดอกไม้จันทบุรี

Posted on: กรกฎาคม 30, 2015, by :

และชื้น ตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไป   ชอบดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสมบรูณ์  ทนต่อความแห้งแล้งและแสงแดดจัด

รสสุคนธ์

“…มลุลีประดู่ดง  ปรูประยงค์ยมโดย  โรยร่วงเรณูเร้า   เย้ากมลชวนชื่น    สุรภีรื่นรสสุคนธ์…”

ลิลิตตะเลงพ่าย  :  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ชื่ออื่นๆ       :         สุคนธรส เสาวรส เสาวคนธ์

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Tetracera loureirii (Fin & Gagnep.) Pierre ex Craib

วงศ์   :         DILLENIACEAE

รสสุคนธ์เป็นไม้เถา เนื้อแข็ง ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปรี  กว้าง 4-7 ซม. ยาว 7-16 ซม. โคนเรียว  ปลายแหลม ขอบจัก เนื้อใบสาก  ดอกช่อ กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรี โค้ง  ดอกติดทนจนเป็นผล  กลีบดอก 5 กลีบ บาง ร่วงง่าย  ผล  ค่อนข้างกลม  เมล็ด  รูปไข่  1-2 เมล็ด มีเนื้อหุ้มสี