ดอกกล้วยไม้

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติเวียดนามคือดอกบัว คนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความเชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวัน ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติอาเซียนที่ไม่ได้เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีประจำถิ่น แต่เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน

  1. ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim)

Vanda ‘Miss Joaquim’

Vanda ‘Miss Joaquim’ ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติสิงคโปร์

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติของสิงค์โปร์คือดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss