ร้านดอกไม้

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติอาเซียนที่มีลักษณะแปลกตา แต่มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก

  1. ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติลาว – ดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือ ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี หรือ ดอกจำปาลาว ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติลาว

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติอาเซียนอีกประเทศหนึ่งคือดอกลีลาวดีของประเทศลาว ดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่าดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่าดอกลั่นทม ซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีในภายหลัง (นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล) ดอกลีลาวดีนั้นเป็นร้านดอกไม้จันทบุรีที่มีหลากหลายสีสัน ทั้งสีขาว สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเหลืองเป็นต้น คนลาวถือว่าดอกลีลาวดีซึ่งเป็นร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติของตนนั้นเป็นตัวแทนของความสดชื่น ความจริงใจ และ