ร้านดอกไม้จันทบุรี

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

ความสุข ดังนั้นคนลาวจึงนิยมใช้ดอกลีลาวดีในงานมงคลทุกชนิด ทั้งงานบวช งานแต่ง งานทำบุญต่างๆ รวมถึงทำเป็นพวงมาลัยถวายพระและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วย

  1. ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติพม่า – ดอกประดู่ (Padauk)

ดอกประดู่

ดอกประดู่ ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติพม่า

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติพม่าคือดอกประดู่ ดอกประดู่เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีสีเหลืองทอง สีสันสวยงาม พบได้มากทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยของเรา เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีที่มีกลิ่นหอม โดยจะเริ่มออกดอกพร้อมกับฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับประเทศเกษตรกรรม คนพม่านิยมใช้ดอกประดู่สำหรับงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของตน รวมถึงงานมงคลต่างๆ นิยมใช้เป็นร้านดอกไม้จันทบุรีบูชาพระและงานสำคัญทางศาสนาด้วย

  1. ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติเวียดนาม – ดอกบัว (Lotus)

ดอกบัว

ดอกบัว ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติเวียดนาม