ร้านดอกไม้จันทบุรี

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

ดอกราชพฤกษ์ ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติของไทย

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย

  1. ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวน

ดอกลำดวน ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติกัมพูชา

ร้านดอกไม้จันทบุรีประจำชาติของกัมพูชาคือดอกลำดวน โดยที่ดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้จันทบุรีสีขาวปนเหลืองนวล (เหลืองนวลอ่อนๆ) มีกลีบดอกหนาและค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ โดยจะส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลากลางคืน ชาวกัมพูชาถือว่าดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้จันทบุรีมงคล นิยมปลูกกันทั่วประเทศ