พวงหรีดจันทบุรี (3)

พวงหรีดจันทบุรี พวงหรีดพัดลม 2500

พวงหรีดจันทบุรี
พวงหรีดพัดลม 2500