ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดจันทบุรี (13)

พวงหรีดจันทบุรี (12)

พวงหรีดจันทบุรี (11)

พวงหรีดจันทบุรี (10)

พวงหรีดจันทบุรี (9)